Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Elazığ İli Merkez İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Riskli Alan ve Rezerv Alanına Yönelik Hazırlanan Kentsel Tasarım Projesi

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan ve 21,69 ha’lık alanı kapsayan Riskli Alan ve Rezerv Alana yönelik olarak hazırlanan Kentsel Tasarım Projesinin 1/5000 Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve ilgili plan notları uyarınca, 22.04.2016 tarih ve 54 no.lu Estetik Kurul Kararında belirtilen hususlara uyulmak kaydı ile, uygun olduğuna karar verilmiştir.