Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Diyarbakır İli, Suriçi Fatihpaşa, Savaş, Hasırlı ve Cemal Yılmaz Mahallelerine ilişkin Kentsel Tasarım Projesi

Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Fatihpaşa, Savaş, Hasırlı  ve Cemal Yılmaz mahalleleri sınırlarında bulunan 16.5 hektarlık alanda yer alan alana ilişkin hazırlanan Kentsel Tasarım Projesinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notları uyarınca, 28.04.2017 tarih ve 74 no.lu Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyon Kararında belirtilen hususlara uyulmak kaydı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.