Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Savaş ve Fatihpaşa Mahalleleri Kentsel Tasarım Projesi

Diyarbakır  İli, Sur İlçesi, Savaş ve Fatihpaşa Mahalleleri Kentsel Tasarım Projesi  11.06.2018 tarih  ve 89 sayılı  Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu Kararı ile uygun bulunmuştur.