Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Alipaşa Mahallesi Riskli Alanına İlişkin Kentsel Tasarım Projesi

Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Alipaşa Mahallesi 8,3 ha’lık riskli alanına ilişkin hazırlanan Kentsel Tasarım Projesi  30/01/2017 tarih ve 71 sayılı Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu Kararı ile uygun bulunmuştur.