Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Alipaşa Mahallesi Riskli Alanına İlişkin Kentsel Tasarım Projesi

Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Alipaşa Mahallesi 8,3 ha’lık riskli alanına ilişkin hazırlanan Kentsel Tasarım Projesi  30/01/2017 tarih ve 71 sayılı Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu Kararı ile uygun bulunmuştur.