BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KONFERANSI (Rio+20 ZİRVESİ)
06 Temmuz 2012
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio+20 Zirvesi) 20-22 Haziran 2012 tarihlerinde Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde gerçekleştirilmiştir.
 
Konferans hazırlıkları kapsamında 13-15 Haziran 2012 tarihleri arasında 3. Hazırlık Komitesi Toplantıları, 16-19 Haziran 2012 tarihleri arasında Sürdürülebilir Kalkınma Diyalogları ve 13-22 Haziran 2012 tarihleri arasında çeşitli yan etkinlikler (side events) düzenlenmiştir.
 
Zirveye, Dünya’nın çeşitli ülkelerinden Devlet ve Hükümet Başkanları, parlamenterler, belediye başkanları, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği-G77 yetkilileri, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere 40.000’in üzerinde kişi tarafından katılım sağlanmıştır.
 
Ülkemiz adına Başbakanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın başkanlığında Başbakan Yardımcısı Sn. Ali BABACAN ile birlikte Bakanımız Sn. Erdoğan Bayraktar, Maliye Bakanı Sn. Mehmet ŞİMŞEK, Kalkınma Bakanı Sn. Cevdet YILMAZ, Orman ve Su İşleri Bakanı Sn. Veysel EROĞLU, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Sn. Kemal MADENOĞLU, Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Sn. Ertuğrul APAKAN, Sayın Milletvekillerimiz ile Başbakanlık, Dış İşleri Bakanlığı, Bakanlık temsilcilerimiz, Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere çeşitli kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektörden temsilcilerin bulunduğu yaklaşık 200 kişilik Türk Heyeti katılım sağlamıştır.
 
Bakanlığımız Zirve’ye Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Erdoğan Bayraktar’ın başkanlığındaki Müsteşar Yardımcısı Sedat KADIOĞLU, Mekânsal Planlama Genel Müdürü Mehmet Ali KAHRAMAN, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat GÜRGEN, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Cengiz BAYKARA, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Zümrüt KAYNAK, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Gürcan SEÇGEL, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Y. Şehir Plancısı Seda NAL tarafından oluşturulan bir heyetle katılım sağlamıştır.
 
Zirve, 1992 yılında Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yapılan Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCED) 20. yıldönümü ve 2002 yılında Johannesburg’da yapılan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nin (WSSD) 10. Yıldönümünde düzenlenmiştir.
 
Rio+20 Zirvesi’nde tüm Dünya’dan gelen liderler, 20 yıl önce 1992 Rio Zirvesi’nden bu yana tüm dünyada yaygın olarak kullanılan “sürdürülebilir kalkınma” hedefinin günümüz ihtiyaçlarına (iklim değişikliğiyle mücadele, ekonomik krizleri aşma, düşük karbon emisyonlu kalkınma, vb.) göre yeniden şekillenen hali “yeşil büyüme” hedefi için uluslararası arenada ortak bir tanıma ulaşmayı hedeflemişlerdir.
 
13-19 Haziran 2012 tarihleri arasında Zirve öncesinde 3. Hazırlık Komitesi Toplantıları kapsamında Zirve sonucunda üye ülkelerce imzalanarak tüm dünya ile paylaşılan "İstediğimiz Gelecek" (The Future We Want) isimli sonuç belgesi metni son halini almak üzere konu başlıklarına ve sektörlere göre ayrılan farklı oturumlarda çeşitli ülke ve grup temsilcileri tarafından müzakere edilmiştir.
 
Zirvede ele alınan, “Sürdürülebilir Kalkınmanın Kurumsal Çerçevesi, İklim Değişikliği,  Afet Risk Azaltımı, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim, Kimyasallar ve Atık, Sürdürülebilir Ulaşım ve Kentler, Sağlık ve Nüfus, Sürdürülebilir Turizm, Okyanuslar ve Denizler, Su ve Sanitasyon, Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım, İstihdam, Ormanlar, Biyoçeşitlilik, Çölleşme, Arazi Bozunumu ve Kıtlık, Madencilik, Cinsiyet eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi, Yoksulluğun Azaltılması” konu başlıklı oturumlara katılım sağlanmış, Türkiye adına müzakerelere katkı verilmiştir.
 
20-22 Haziran 2012 tarihlerinde yapılan Genel Kurul Toplantılarında Dünya Liderleri yeşil ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma üzerine ulusal bildirimlerini aktarmış, Rio+20 Zirvesi''nin getirdikleri ve getirecekleri ile Konferansın "İstediğimiz Gelecek" isimli sonuç raporunu yorumlamışlardır.
 
20 Haziran 2012 tarihinde Bakanımız Sn. Erdoğan BAYRAKTAR, Mekânsal Planlama Genel Müdürü Mehmet Ali KAHRAMAN ve diğer Bakanlar ile Başbakanımızın da bulunduğu Genel Kurul toplantılarına katılmıştır.
 
20 Haziran 2012 tarihinde Bakanımız Sn. Erdoğan BAYRAKTAR ile Brezilya Kentler Bakanı ile ikili temasta bulunmuştur. Buluşmada Brezilya''nın kentsel dönüşümü ile ilgili bilgiler alınmış, Brezilya''nın önümüzdeki 2-4 yıl içinde sadece kent ulaşımı için 40 milyar dolar ayrılırken,  kentsel dönüşüm için yaklaşık 100 milyar dolar ayrıldığı öğrenilmiş ve iki ülke arasında kentsel dönüşüm alanında yapılabilecek işbirliği görüşülmüştür.
 
21 Haziran 2012 tarihi sabahki yan etkinlik oturumunda Türk Hükümeti (Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda) tarafından Başbakanımızın da konuşmacı olarak katıldığı “Rio’dan 2015 ve Ötesine: Daha Adil Bir Dünya İin Yol Haritası” adlı etkinlik düzenlenmiştir. Etkinliğe Kalkınma Bakanımız Cevdet Yılmaz ve UNDP İnsani Gelişme Raporu Ofisi Direktörü Khalid Malik başkanlık etmiştir. BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, UNDP Başkanı Helen Clark, Bhutan Başbakanı Jigmi Thinley, Başbakan Yardımcımız Ali BABACAN, BM Genel Sekreterliği Küresel Sürdürülebilirlik Üst Düzey Paneli İdari Sekreteri Janos Pasztor konuşmacı olarak katılmıştır. Konuşmacıların ortak fikri; Rio+20 Zirvesi’ne katılan ülkelerin hem uluslararası, hem de yerel düzeyde toplumsal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik yolunda “insan odaklı” bir yaklaşım belirleyerek bir arada hareket etmeleri gerektiği vurgusudur.
 
21 Haziran 2012 tarihinde Bakanımız ve Bakanlığımız temsilcilerinden oluşan ekiple, Rio de Janeiro kentinde favela bölgesi gezilmiş, 2010 yılında Rio de Janeiro Belediyesince başlatılan kentsel dönüşüm projesi, Morar Carioca Programı ile ilgili bilgi alınmıştır. Bu program ile 2020 yılına kadar kentteki tüm gecekondu bölgelerinin dönüşümü planlanmaktadır. 3 etaplı planlanan Program kapsamında 2016 yılına kadar toplam işin üçte ikisinin bitirilmesi, kentsel altyapı ve hizmetlerin tüm bu kaçak yapılaşmanın olduğu bölgelerde geliştirilmesi ve tüm bu yenilenen gecekondu bölgelerinde iyi bir izleme sistemi kurulması planlanmaktadır.
 
21 Haziran 2012 tarihinde Başbakanımız Genel Kurul salonunda Ana Konuşmacı olarak konuşmalarını yapmıştır.  Başbakanımız, yoksulluk, hukuksuzluk ve terör konularına değinerek, özellikle çocuklar, kadınlar olmak üzere sivillerin günahsızca öldürülmesine vurgu yaparak, insanlık olarak ortak çözümler üretmeye ihtiyacımız olduğunu sözlerine eklemiştir. Erdoğan, küresel tehditlerle mücadele etmek için küresel vicdana ihtiyaç duyulduğunu, ortak işbirliği ve dünyamızın geleceği için insanlığın bencil hareket etmemesi gerektiğini ve Rio +20 Zirvesi''nin küresel bir vicdan oluşumuna katkı sağlamasının temenni ettiğini belirtmiştir.