Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

 Görevleri

a) Haftalık Faaliyet Raporu (her hafta), Mevzuat Raporu (ayda bir), Koruyucu Güvenlik Önlemleri (ayda bir), Terörle Mücadele Acil Eylem Planına (3 ayda bir) ilişkin raporları düzenlemek, Yıllık Faaliyet Raporlarını düzenlemek.

b) Genel Müdürlükte koordinasyonu sağlamak.  

c) Gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek.  

ç) Genel Müdürlük birimlerince yapılan çalışmalara katkıda bulunmak.  

d) Bakanlık Taşra Teşkilatının iş ve işlemlerine görüş vermek, yardımcı olmak, rehberlik etmek.  

e) Bakanlık birimlerince yapılan çalışmalara katılmak.  

f) Genel Müdürlük üst yöneticilerin tatil günlerinde çalışma programlarını düzenleyerek Personel Dairesi Başkanlığına (ayda bir) bildirmek.

g) Faaliyetleri desteklemek gibi konulara dair iş ve görevleri yerine getirmek.

 ğ) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.