Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

 Görevleri

a) -Haftalık Faaliyet Raporu,

   - Aylık Faaliyet Raporu,

   - Koruyucu Güvenlik Önlemleri (ayda bir),

   - Bölücü faaliyetlere yönelik raporları (3 ve 4 ayda bir),

   - Kadın ve çocuklara yönelik şiddet uygulamalarına (3 ayda bir) ilişkin raporları düzenlemek,

   - Yıllık Faaliyet Raporu kitapçığını düzenlemek.

b) Genel Müdürlükte koordinasyon içerikli yazıları yazmak (görüş vb)

c) Genel Müdürlük Bimer ve Bilgi edinme koordinasyonunu yürütmek.

d) Genel Müdürlük üst yöneticilerinin izin durumlarına göre tatil günlerinde çalışma programlarını düzenlemek (aylık), Personel Dairesi Başkanlığına göndermek.

e) Kurum içi birimler, özel kurumlar (meslek odaları vb.) ve Kamu Kurumlarından gelen Çalıştay, Sempozyum, Şura, Anket işlemleri vb. ilişkin koordinasyon işlerini yapmak.

f) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.