Sosyal İşler Şube Müdürlüğü

 Görevleri

 

 a) Genel Müdürlük Hizmet Binasının tüm bakım, onarım vb. ihtiyaçlarını tespit ve temin edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve ilgili birime intikal ettirmek.

 b) Bina koruma ve güvenlik hizmetlerini yürütmek.

 c) Genel Müdürlüğümüz taşıt araçlarının ve şoförlerin şehir içi, şehir dışı görevlendirmeleri ile ilgili işlemleri yapmak.

 ç) Koruma Güvenlik Görevlileri, santral görevlileri, iş ocağı görevlileri, şoförler, odacılar vb. tüm idari personelin görevlerini düzenlemek.

 d) Genel Müdürlük Hizmet Binasının temizlik ve taşıma işlerini yürütmek.

 e) Genel Müdürlük çay ocağı ve diğer sosyal hizmetleri ( kuaför, berber ve kuru temizleme ) yürütülmesine ilişkin işlemleri yapmak ve kontrolünü sağlamak.

 f) Genel Müdürlük otopark ve konferans ve toplantı salonlarında verilecek hizmetleri yürütmek ve düzenlemek.

 g) Güvenlik kamera kayıtlarını takip etmek ve kayıt altına almak gibi konulara dair iş ve görevleri yerine getirmek.

 ğ) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.