İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

Görevleri

a) Genel Müdürlüğümüz organizasyon şemasında yer alan pozisyonların hangi eğitim, iş deneyimi, bilgi ve becerideki kişilere ihtiyaç duyulduğunun tespitini yaparak, bu kişilere hangi görevler için ne ölçüde yetki verileceğinin tanımlamasını belirlemek.

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunlarına ait yönetmelik, Genelgeler çerçevesinde memur, işçi ve sözleşmeli personelin özlük işlemlerini yürütmek.

c) Memurların asalet tasdik işlemlerini yapmak.

ç) Personelin özlük ve sicil dosyalarını tutmak.

d) Personelin görev dağılımlarının yapılmasını sağlamak.

e) Mazeret ve ücretsiz izin onaylarının alınmasını sağlamak.

f) İşçi ve sözleşmeli personelinin atama, özlük, başlama,  ayrılış ve emeklilik vb. gibi her türlü işlemlerini yürütmek.

g) Personel Dairesi Başkanlığıyla personelin her türlü işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak.

ğ) Genel Müdürlük Makamının  (görev, izin, rapor… ) vb. işlemlerini yapmak.

h) İşçi personel sicil işlemlerini yürütmek.

ı) Ek Özel Hizmet Tazminatından (Büyük Proje) yararlanacak personelin onayını almak.

i) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.