Bakanlık Çalışmaları

Mekânsal Strateji planlarının hayata geçirilmesi için bütünleşik bir süreç tanımlanmıştır. Buna göre;

AŞAMA 1

Ülke ve bölge mekânsal strateji planlarının usul/esaslarının belirlenmesi

 

 

TAMAMLANDI

 

Akademisyenlerin de yer aldığı bir uzmanlar kadrosu ile proje tamamlanmış, ülkemizdeki üst ölçekli planlama sistemi ve sektörel stratejiler ile ülke örnekleri incelenmiş, Çalıştaylar düzenlenmiş, MSP’ye ilişkin usul esaslar belirlenmiştir. Bu aşamada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

 

Mevcut durum analiz ve değerlendirme raporu

Mevcut üst ölçek planlama sistemi ve sürecinin irdelenmesi

Kalkınma planları, sektörel strateji belgelerinin analizi, mekânsal yansımalarının irdelenmesi, sorunlar, sektörler arası ilişkilerin analizi

Mevcut durumda MSP uygulanmasında çıkabilecek sorunlar ve çözüm önerileri

Avrupa’da Stratejik Mekânsal Planlama ve Bölgesel Yönetişime İlişkin Ülke Örnekleri

 

Nihai Model

2 adet Calıstay 100er kişinin katılımı ile,

Ülke ve Bölge Mekansal Strateji Planı Nihai Modeli,

MSP Hazırlama Sürecinin Planlanması Raporu,

Ülke ve Bölge Mekânsal Strateji Planı Hazırlama Kılavuzları,

Ülke ve Bölge Mekânsal Stratejik Planlarına Dair Yönetmelik Taslakları,

 

 

Diğer işler

Coğrafi Veri Tabanı İş Tanımı, İş Süreçleri ve Genel Esaslar ile

Proje internet sitesi, proje ilerleme raporları (3 adet)

250 sayfalık çeviri dokümanı elde edilmiştir.

 

AŞAMA 2

Ülke ve belirlenecek pilot bölgede mekânsal strateji planlarına ilişkin veri toplama, araştırma ve analizlerin yapılması

ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR.

 

AŞAMA 3

Ülke mekânsal strateji planının yapılması

2015,2016

 

AŞAMA 4

Pilot bölge mekânsal strateji planının yapılması

2015,2016