Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Ankara İli, Sincan İlçesi, Osmanlı Mahallesine Yönelik Kentsel Tasarım Projesi

 

Ankara İli, Sincan İlçesi, Osmanlı Mahallesi 4243 Ada 2 Parsele ilişkin hazırlanan Kentsel Tasarım Projesinin 1/5000 Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve ilgili plan notları uyarınca, 04.08.2015 tarih ve 44 nolu Estetik Kurul Kararında belirtilen hususlara uyulmak kaydı ile, uygun olduğuna karar verilmiştir.