Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Yenice, Yenidoğan ve Yenipınar Mahalleleri Rezerv Yapı Alanı ve Riskli Alana İlişkin Kentsel Tasarım Projesi

Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Yenice, Yenidoğan ve Yenipınar Mahalleleri’nde yer alan 1.Etap 10 ha’lık alana ilişkin hazırlanan Kentsel Tasarım Projesinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notlarına, 57/29.07.2016 sayılı Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu Kararı ile uygun olduğuna karar verildi.