Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Amasya İli, Merkez İlçesi, Kirazlıdere Mahallesinde yer alan 4,2 ha'lık Riskli Alana ilişkin hazırlanan Kentsel Tasarım Projesi

Amasya İli, Merkez İlçesi, Kirazlıdere Mahallesinde yer alan 4,2 ha’lık Riskli Alana ilişkin hazırlanan Kentsel Tasarım Projesinin, Amasya(Merkez)İlave+Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notlarına, 73/16.03.2017 sayılı Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu Kararı ile uygun olduğuna karar verildi.