Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Afyon İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

Afyon İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (J26 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.maddesi uyarınca 25.06.2018 tarihinde onaylanmıştır. 

Afyon İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (K25 Plan PaftasıPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1. No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın 19.12.2018 tarihli Olur’u ile onaylanmıştır. 

"Teknoloji Geliştirme Bölgesi" amaçlı Afyon İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (K25 Plan PaftasıPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1. No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın 23.09.2021 tarihli Olur’u ile onaylanmıştır. 

"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı Afyon İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (K25, K26 Plan Paftaları, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1. No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın 18.05.2022 tarihli Olur’u ile onaylanmıştır. 

PLAN HÜKÜMLERİ

LEJANT