1/25.000 Ölçekli Osmaniye-Toprakkale I. Alt Bölge Çevre Düzeni Planı

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.maddesi uyarınca "I. Alt Bölge Osmaniye-Toprakkale 1/25.000 Ölçekli  Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (Marjinal Tarım Arazilerine ilişkin Plan Hükmü, Mutlak Tarım Arazilerine ilişkin Plan Hükmü, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 20.01.2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.maddesi uyarınca "I. Alt Bölge Osmaniye-Toprakkale 1/25.000 Ölçekli  Çevre Düzeni Planı Revizyonu" (N36-c4 ve N36-d3 Plan Paftaları, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporu) 29.05.2018 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.